Administrare financiara

[edsanimate animation="bounceInRight" delay="0" duration="2" infinite_animation="no" animate_on=""]

  •  Organizarea contabilității în partidă simplă cu ajutorul mijloacelor informatice si întocmirea listelor lunare de plată.

[/edsanimate]

[edsanimate animation="bounceInRight" delay="2" duration="2" infinite_animation="no" animate_on=""]

  • Calcularea penalizărilor conform sistemului aprobat de adunarea generală întocmirea și depunerea declarațiilor fiscale necesare la Administrația financiară de care aparține beneficiarul, întocmirea și prezentarea anuală, a raportului privind administrarea condominiului pentru anul precedent.

[/edsanimate]

[edsanimate animation="bounceInRight" delay="3" duration="2" infinite_animation="no" animate_on=""]

  • Întocmirea și păstrarea evidențelor contabile și a registrelor asociației de proprietari conform reglementărilor contabile privind organizarea și conducerea contabilitãții în partidã simplã de către persoanele juridice fãrã scop patrimonial.

[/edsanimate]

[edsanimate animation="bounceInRight" delay="4" duration="2" infinite_animation="no" animate_on=""]

  • Întocmirea și depunerea, semestrial, a situației elementelor de activ și pasiv ale asociatiei la Primaria de care aparține asociația de proprietari, la solicitarea comitetului executiv a rapoartelor sau a documentelor necesare unor verificari financiar-contabile a asociației de proprietari.

[/edsanimate]

[edsanimate animation="bounceInRight" delay="5" duration="2" infinite_animation="no" animate_on=""]

  • Efectuarea plaților facturilor către furnizori, în numele asociației de proprietari.

[/edsanimate]

[edsanimate animation="bounceInRight" delay="6" duration="2" infinite_animation="no" animate_on=""]

  • Editarea ștatelor de plată pentru angajații asociației de proprietari.

[/edsanimate]