Management de proprietate

  • Întocmirea și transmiterea diverselor raportări lunare/trimestriale.
  • Consultanță tehnică, juridică și economică, privind activitatea de administrare a imobilului.
  • Asigurarea legaturii cu furnizorii de utilități, negocierea contractelor în interesul asociației de proprietari, gestionarea situațiilor apărute pe întreaga perioadă a contractului
  • Asigurarea respectării de către asociație a legilor și reglementărilor legale și a hotărărilor emise de instituțiile statului
  • Urmărirea realizării contractelor încheiate de asociația de proprietari cu furnizorii de bunuri și servicii